Jakub Chrudina

Bakalářská práce

Role starostů v obcích do 2000 obyvatel

The role of mayors in municipalities within 2 000 inhabitants
Anotace:
Tato práce se věnuje politice obcí na obecné úrovni a dále politice venkovských obcí, neboli obcí s počtem obyvatel do 2 000, které tvoří z celkového počtu v České republice 90 %. Cílem práce je zachycení a přiblížení podoby lokální politiky v těchto obcích. Práce slouží jako přehledná publikace zaměřující se na pravomoc a postavení starostů venkovských obcí, jakožto jednočlenného orgánu obce a dále …více
Abstract:
This work deals with the politics of municipalities at a general level and also with the politics of rural municipalities, i.e. municipalities with a population of up to 2 000, which makes up 90 % of the total number in the Czech Republic. The aim of the work is to capture and approximate the form of local politics in these municipalities. The work serves as a clear publication focusing on the authority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/zs2f3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2023
  • Vedoucí: PhDr. Matúš Vyrostko, PhD.
  • Oponent: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika