Bc. Jan Klusáček

Bachelor's thesis

Péče o vnoučata a její vliv na životní spokojenost seniorů

Grandchildren care and its impact on older people life satisfaction
Abstract:
Bakalářská práce se zaobírá souvislostí prarodičovství a životní spokojenosti lidí staršího věku. První část práce obsahuje teorie vysvětlující, jak by prarodičovství mělo působit na životní spokojenost seniorů, a empirické studie, které podobný vztah zkoumaly. Následuje sekundární analýza dat z druhé vlny výzkumu Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Vliv samotné přítomnosti vnoučete …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the connection between grandparenthood and older people life satisfaction. The first part of thesis contains theories explaining how grandparenthood can affect old people life satisfaction and empirical studies which researched similar association. Secondary analysis of data from second wave of the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe follows. Impact of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lada Železná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií