Jana KRÁLOVÁ

Bakalářská práce

Jak staří lidé vnímají konec života?

How elderly people perceive the end of life?
Anotace:
Tato práce ze zabývá otázkou jak je v biografických vyprávěních starých lidí konstruován konec života a jak dochází k rozpadu sociálních sítí seniorů. Konec života je v biografických vyprávěních starých lidí popsán třemi strategiemi. Tyto strategie v jednotlivých rozhovorech můžeme pozorovat na výskytu či chybění kategorie "Sociální smrt``. Těmito strategiemi jsou "Šťastný konec života``, "Sociální …více
Abstract:
This thesis is interested in a question how is the end of life constructed in the biographical narrations of seniors and how theirs social networks comes apart. The end of life is in biographical narrations of elderly people described by three strategies. We can see thees strategies in interviews based on presence or lack of the category called ``Social death{\crqq}. Strategies are called ``Happy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Matoušek Petr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program:
Sociální politika a sociální práce