Klára HUDCOVÁ

Bakalářská práce

Španělské potraviny s chráněným označením původu, potraviny s chráněným zeměpisným označením a zaručené tradiční speciality (masné výrobky)

Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Specialty Guaranteed labelled foodstuffs made in Spain (meat foodstuffs)
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na téma ,,Španělské potraviny s chráněným označením původu, potraviny s chráněným zeměpisným označením a zaručené tradiční speciality (masné výrobky)". Jedná se o chráněné masné produkty Španělska. Práce je rozdělena do dvou částí. Nejprve představuji systém označování kvality potravin v Evropské unii, typy evropských ochranných označení, důvody zavedení ochranných značek …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the topic "Spanish foodstuffs with a Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Specialities Guaranteed (meat products)." It deals with protected meat products of Spain. The thesis is divided in two parts. Fisrt of all is presented the foodstuffs quality label system in the European Union, the types of European designations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015
Zveřejnit od: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUDCOVÁ, Klára. Španělské potraviny s chráněným označením původu, potraviny s chráněným zeměpisným označením a zaručené tradiční speciality (masné výrobky). Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma

Všechny práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 986vvp 986vvp/2
11. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 5. 2015
Bulanova, L.
12. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.