Bc. Tiep Nguyen Xuan

Master's thesis

Real estate investing, a corporate's investing alternative

Real estate investing, a corporate's investing alternative
Abstract:
Mnoho firem hledá možnosti jak investovat jejich peníze k expanzi, zvětšení jejich stávajícího podnikání nebo optimizovat strukturu jejich portfolia. Tato práce se soustředí na investování do nemovistostí, jako alternativa ke klasickým metodám, jako je investování do cenných papírů nebo do ostatních společností. Tato práce nejdříve seznámí čtěnáře s investováním do nemovitostí a jejich různých forem …more
Abstract:
Many companies are exploring possibilities where to invest their money, to expand, enlarge their existing business or optimize the structure of their portfolio. This thesis will focus on real estate investing as an alternative to other investing opportunities a company can take, such as investing into securities or into other companies. The thesis will first introduce the reader with real estate investing …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance