Shikai Gao

Bakalářská práce

Evaluation of Profitability of a Company in the Real Estate Industry

Evaluation of Profitability of a Company in the Real Estate Industry
Anotace:
With the development of China's market economy, real estate investment is more and more active, and real estate transactions are more and more frequent. This paper aims to analyze the profitability of Evergrande group and explore the impact of profitability on the development of Evergrande group. The data in this paper comes from the 2015-2019 annual report of Evergrande group. Profitability refers …více
Abstract:
With the development of China's market economy, real estate investment is more and more active, and real estate transactions are more and more frequent. This paper aims to analyze the profitability of Evergrande group and explore the impact of profitability on the development of Evergrande group. The data in this paper comes from the 2015-2019 annual report of Evergrande group. Profitability refers …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 10. 2021
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava