Theses 

Konstrukční návrh přesypu pásového dopravníku v dálkové pásové dopravě – Jiří Červinka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jiří Červinka

Diplomová práce

Konstrukční návrh přesypu pásového dopravníku v dálkové pásové dopravě

Engineering Design of Conveyor Transfer Points in Long-Distance Belt Conveyor.

Anotace: Diplomová práce je rozdělena na čtyři hlavní části. V první části diplomové práce je popis a přehled druhů přesypů, v druhé části je proveden konstrukční návrh horní a střední části přesypového zařízení pásového dopravníku, šíře dopravního pásma 1800 mm. Třetí část obsahuje základní výpočtem sil při dopadu materiálu na pásový dopravník. Poslední část se zabývá konstrukčním návrhem dopadového místa, doplněným o sestavný výkres vratné stanice a dopadové girlandy, sestavný výkres válečku girlandy a výrobní výkres hřídele válečku, vše pro pásový dopravník o šířce dopravního pásma 1800 mm.

Abstract: The thesis is divided into four main parts. In the first part of the thesis is a description and overview of types of dunes, in the second part the structural design of the upper and middle transfer equipment belt conveyor, conveyor band width of 1800 mm. The third section contains the basic calculation of forces on impact of the material on the conveyor belt. The last part deals with the structural design of the incident space, complemented by the plan of restoring the station and impact festoons, garlands roller assembly drawing and production drawing roller shaft, everything conveyer belt conveyor band width 1800 mm.

Klíčová slova: Dálkový pásový dopravník, Přesyp, Dopadové místo, Dopadový váleček

Keywords: Long-Distance Belt Conveyor, Transfer Points, Impact Site, Impact Roller

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Horst Gondek
  • Oponent: Jan Šamárek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 12:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz