Mgr. Eliška Dočkalová

Master's thesis

Kognitivní deficit u deprese v době remise

Cognitive deficits in the remision of depression
Abstract:
Ačkoliv bylo mnoho studií v minulosti zaměřeno na neuropsychologický deficit pacientů s unipolární depresivní poruchou v průběhu akutní epizody, relativně nedostatečně je perzistence kognitivního deficitu zkoumána v období remise této poruchy. První část diplomové práce se proto zaměřuje na teoretická východiska a dosud publikované výzkumy kognitivního deficitu deprese, výzkumná část se zabývá měřením …more
Abstract:
i ve stádiu remise. Výsledky výzkumu nesvědčí jen pro progredující nenávratná poškození těchto funkcí, což je pro naději úspěšnosti tréninku ideální, nesvědčí proti tomu ani pro zanedbatelnou šíři problematiky těchto pacientů, což je dobré pro argumentaci institucím, který tento problém považují za odkladný, nehodný pozornosti a podpory. Motivem by se nám měla stát pacienty sdělovaná nespokojenost …more
Abstract:
Although neuropsychological deficits have been reported in patients with major depressive disorder (MDD) during acute episode, relatively little is known about the persistence of these deficits when patients are remitted. The first part of this thesis acquaints with the theoretical problem of cognitive deficits in depression and previews studies. The present study investigated performance on measures …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta