Mgr. Iva Senohrábková

Rigorózní práce

Cognitive deficit profile in right-side and left-side brain lesions

Cognitive deficit profile in right-side and left-side brain lesions
Anotace:
První část rigorózní práce se zabývá profilem kognitivního deficitu u osob s cévní mozkovou příhodou, zaměřuje se na profil kognitivního deficitu u pacientů s ischemickou mozkovou příhodou a na profil kognitivního deficitu u pacientů s hemoragickou mozkovou příhodou s následným porovnáním výsledků obou skupin. V rámci výzkumu byla zjišťována úroveň pozornosti a psychomotorického tempa, paměti, exekutivních …více
Abstract:
First part of the rigorous thesis deals with the profile of cognitive deficit in patients with stroke and concentrates on the profile of cognitive deficit of patients with ischemic stroke and profile of cognitive deficit of patients with hemorrhagic stroke with subsequent comparison of the results from the two groups. The research also tried to determine the level of attention and psychomotor speed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 3. 2019
  • Oponent: PhDr. Kamila Hozová, Ph.D., doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta