Bc. Josef Netolický

Diplomová práce

Vliv modifikací vlastností přejezdových zabezpečovacích zařízení mimo dosavadní funkční a principiální rámec na charakteristické bezpečnostní a provozní parametry těchto zařízení.

Influence of the modifications of level crossing equipment features (out of existing functional and fundamental scope) on characteristics safety and operational parameters of this equipment.
Anotace:
Tato práce si klade za cíl zhodnotit současný stav logiky železničních přejezdových zabezpečovacích zařízení s důrazem na způsoby spouštění výstrahy, její průběh a ukončení. V daných procesech se snaží upozornit na nedostatky současných koncepcí, zabývá se jejich modifikací a doplněním nových principů zabezpečení, které vedou primárně k zvýšení bezpečnosti železniční, ale i silniční dopravy.
Abstract:
This thesis aims to evaluate the current state of the logic of level crossing railway signaling devices with emphasis on ways of triggering the warning, its continuance of termination. In processes related to the ways it highlights current concepts lacks. Next this thesis engages modifications of the concepts and it proposes new safety principles which primarily lead to increasing rail and road safety …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jan Ouředníček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Netolický, Josef. Vliv modifikací vlastností přejezdových zabezpečovacích zařízení mimo dosavadní funkční a principiální rámec na charakteristické bezpečnostní a provozní parametry těchto zařízení.. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

Práce na příbuzné téma