Theses 

Doprava – Bc. Milan Konečný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Milan Konečný

Bakalářská práce

Doprava

Transportation

Anotace: Bakalářská práce „Doprava“ pojednává o trendech a vývoji dopravy a jejímu vlivu na životní prostředí. Bakalářská práce seznamuje čtenáře nejdříve s teoretickým pozadím dopravy. Zde jsou představeny jednotlivé druhy dopravy a jejich historie Praktická část je zaměřena na studenty SŠ. Studenti nemají příliš povědomí o existující legislativě omezující vliv dopravy na životní prostředí, a myslí si, že společnost nechce nic dělat proto, aby zmírňovala negativní dopady dopravy na životní prostředí.

Abstract: Bachalar thesis „Tranport“ focuses on trends and developement of transport and its effect on enviroment. Bachelor thesis first introduces the reader with the theoretical background of transport. Here are presented various modes of transport and their history. The practical part is focused on high school students. Students have little knowledge about existing legislation limiting the impact of transport on the environment, and thinks that sociaty does not want to do anything in order to reduce the negative impacts of transport on the environment.

Klíčová slova: doprava, dopravní výchova, mobilita, rostoucí požadavky na přepravu, vlivy dopravy na ekologii, životní prostředí, transport, transport education, mobility, growing transport requirements, impact of transport on the ecology, environment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 05:04, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz