Theses 

Negativní vlivy dopravy a možnosti jejich zmírnění – Bc. Jitka HRADECKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Obchodní podnikání

Bc. Jitka HRADECKÁ

Diplomová práce

Negativní vlivy dopravy a možnosti jejich zmírnění

Negative influences of transport and possibilities to reduce them

Anotace: Cílem diplomové práce je provedení analýzy negativních vlivů individuální automobilové dopravy ve městě České Budějovice a návrh možností jejich zmírnění. Dílčím cílem práce je porovnání jednotlivých druhů dopravy z hlediska nákladů uživatele a provedení dotazníkového šetření realizovaného u cílové skupiny automobilistů žijících v Českých Budějovicích se zaměřením na zjištění účelu a četnosti využívání automobilů a ostatních druhů dopravy, stejně jako jejich postojů k problematice jednotlivých druhů dopravy. V reakci na zjištěné výsledky výzkumu byl jako hlavní alternativa navržen systém veřejných kol (automatických půjčoven kol), který je moderním, ekonomickým, ekologickým a především rychlým způsobem přepravy osob na krátké vzdálenosti, a pro nějž splňuje město České Budějovice vhodné předpoklady. Tento systém by měl být spíše chápán a využíván jako doplněk MHD, než jako možnost využití volného času a jeho smyslem je především nabídnout občanům a návštěvníkům města konkurenceschopnou alternativu k individuální automobilové dopravě. Hlavními přednostmi systému je jeho rychlost (výpůjčka kola netrvá déle než 30 sekund), jednoduchost (k vypůjčení kola stačí přiložení čipové karty) a dostupnost (strategické rozmístění stojanů a 24 hodinový provoz systému).

Abstract: This diploma thesis aims to provide individual transport negative impact analysis and design a solution of reducing such issues in the city of České Budějovice. A partial aim of this thesis is to compare the individual types of transport referring to user{\crq}s costs, elaborating and evaluating a questionnaire for automobile drivers living in České Budějovice. This research inquires the purpose and frequency of using cars and other means of transport as well as the users{\crq} attitude to this problem. Reacting to the results of the survey the author designs a public bicycle lending system (automatic bicycle rental stations), which represents a modern, economical, ecological and a quick way of transporting people for short distances in the first place. Also the city of České Budějovice matches all the conditions needed for such a system. It should be perceived as a complement of the public transport rather than a leisure time facility so the meaning is to offer the citizens a competitive alternative to individual automobile transport. The main advantage is the pace (to borrow a bicycle takes less than 30seconds), simplicity (when borrowing a bicycle the user only places a smart card in front of the reader) and availability (strategically positioned stands can be used twenty-four hours a day.

Klíčová slova: Individuální automobilová doprava, externality, cyklistická doprava

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2010
  • Zveřejnit od: 10. 9. 2010
  • Identifikátor: 14639

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Alina

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 10. 09. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 9. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

HRADECKÁ, Jitka. Negativní vlivy dopravy a možnosti jejich zmírnění. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 10:43, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz