Bc. Jana Zemanová, Ph.D.

Master's thesis

Oportunní virové infekce u pacientů po transplantaci hematopoetických kmenových buněk

Opportunistic viral infections in patients after hematopoietic stem cells transplantation
Abstract:
Oportunní infekce jsou infekce vyvolané patogeny které u jedinců s plně fungujícím imunitním systémem nezpůsobují onemocnění nebo se u pacientů s oslabeným imunitním systémem objevují ve zvýšené četnosti a se závažnějším průběhem. Mezi stavy, které vedou k hluboké imunodeficienci se řadí protinádorová terapie a transplantace hematopoetických kmenových buněk. U takových nemocných patří mezi velmi časté …more
Abstract:
An opportunistic infection is an infection caused by pathogens that usually do not cause disease in a healthy immune system or that occur with increased frequency or severity in immunocompromised patients. Impaired immunity is often resulting from anti-cancer therapy or allogeneic stem cells transplantation. Viral infections are common and potentially fatal complications of HSCT, mostly caused by human …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta