Tereza Nosková

Bakalářská práce

Nebankovní instituce na finančním trhu ČR

Non-banking institutions on the Czech financial market
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je komparativní analýza nebankovních institucí poskytujících úvěry pro podnikatele v České republice. Teoretická část se zabývá druhy úrokových sazeb a ochranou spotřebitele. Pozornost je věnována finančnímu trhu a jeho rozdělení na konkrétní sektory. Práce se zaměřuje rovněž na registry dlužníků a jejich popis. Praktická část práce obsahuje popis a srovnání vybraných nebankovních …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is a comparative analysis of non-banking institutions, providing loans for entrepreneurs in the Czech Republic. The theoretical part deals with types of interest rates and consumer protection. Attention is paid to the financial market and its division into specific sectors. Thesis also focuses on debtors' registers and their description. the practical part contains a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc.
  • Oponent: Tomáš Heralecký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.