Mgr. Jaroslav Biolek

Bakalářská práce

Akce Kateřiny Šedé jako forma socio-artu a site-specific artu

Kateřina Šedá's events as a type of socio-art and site-specific art
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje projekty Kateřiny Šedé z hlediska socio-artu a site-specific artu. Kateřina Šedá je umělkyně, která se ve své práci zaměřuje na budování mezilidských vztahů. Její sociální intervence do života komunit se snaží vyvést zúčastněné ze zažitých stereotypů nebo sociální izolace. Cílem této práce je tedy ukázat, jakým způsobem vytváří sociální projekty v prostorovém kontextu, jinými …více
Abstract:
The thesis analyzes Kateřina Šedá’s projects from the social art and site-specific art views. Kateřina Šedá is the artist whose work focuses on making interpersonal relationships. Her social interventions into the lives of some communities try to take the participants out from routine or social isolation. Thus, the purpose of this thesis is to show how she creates social projects on the background …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma