Bc. Kateřina Malchárková

Diplomová práce

Mateřský svět: Kritická diskursivní analýza časopisu Maminka

Mothers World: Critical discourse analysis of Maminka magazine
Anotace:
Diplomová práce „Mateřský svět. Kritická diskursivní analýza časopisu Mamin-ka“ se zabývá kritickým pohledem na mateřský svět tak, jak je konstruovaný v časopisu Maminka. Cílem práce je zjistit, jaké diskursy se v časopisu objevují, jak tyto diskursy konstruují mateřský svět jako celek a jak napomáhají k neproblematickému vidění toho-to světa, tedy k udržování mocenských vztahů. Práce se nejprve věnuje …více
Abstract:
The thesis “Mothers’ world. Critical discourse analysis of Maminka magazine” deals with the critical perspective on the mothers’ world as constructed in Maminka magazine. The aim of this work is to ascertain what kind of discourses occurs in the magazine, how these discourses create the mothers’ world as a whole and how they help to sustain the power relations. First, the thesis is engaged in the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií