Bc. Barbora Marková

Bachelor's thesis

Pozemková kniha s pamětními zápisy města Holešova 1604-1676. Regestová edice.

Land Registry with memorial records of the town Holešov 1604 - 1676. The Regest edition.
Abstract:
Tato práce se zabývá rozborem pozemkové knihy města Holešova z roku zavedení 1676. Práce rovněž zahrnuje stručné dějiny města a opisy důležitých písemností.
Abstract:
This thesis deals with the analysis of Holešov city land registry from 1676. The thesis also includes a brief history of the town and copies of important documents.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Ivana Musilová
  • Reader: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.