Bc. Barbora Marková

Bachelor's thesis

Pozemková kniha s pamětními zápisy města Holešova 1604-1676. Regestová edice.

Land Registry with memorial records of the town Holešov 1604 - 1676. The Regest edition.
Anotácia:
Tato práce se zabývá rozborem pozemkové knihy města Holešova z roku zavedení 1676. Práce rovněž zahrnuje stručné dějiny města a opisy důležitých písemností.
Abstract:
This thesis deals with the analysis of Holešov city land registry from 1676. The thesis also includes a brief history of the town and copies of important documents.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedúci: Mgr. Ivana Musilová
  • Oponent: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.