Bc. Jan VROBEL

Master's thesis

Dopravní simulační studie vybrané křižovatky ve Frýdku-Místku

Road traffic simulation study of the selected crossroad in Frýdek-Místek
Abstract:
Tato práce je zaměřena na problematiku dopravní simulace a modelování křižovatky ve Frýdku - Místku na ulici Frýdlantská a 28. října. Ta byla doporučena pro zpracování magistrátem města. V úvodních kapitolách jsou přiblíženy nejpoužívanější algoritmy napodobující chování řidičů a program, ve kterém je model vytvořen - PTV Vissim 7.0 student. Pro zkonstruování modelu bylo nutné získat data z křižovatky …more
Abstract:
This thesis is focused on the traffic simulation and modeling of intersection in Frýdek ? Místek on the streets Frýdlantská and 28. Října. It was recommended by Municipal Council. In the introduction chapters there are described the most common used algorithms imitating the behavior of drivers and the program where the model has been created - PTV Vissim 7.0 student. To construct this model it was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016
Accessible from:: 25. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2016
  • Supervisor: RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VROBEL, Jan. Dopravní simulační studie vybrané křižovatky ve Frýdku-Místku. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Information Science / Information Systems