Bc. Jan VROBEL

Master's thesis

Dopravní simulační studie vybrané křižovatky ve Frýdku-Místku

Road traffic simulation study of the selected crossroad in Frýdek-Místek
Anotácia:
Tato práce je zaměřena na problematiku dopravní simulace a modelování křižovatky ve Frýdku - Místku na ulici Frýdlantská a 28. října. Ta byla doporučena pro zpracování magistrátem města. V úvodních kapitolách jsou přiblíženy nejpoužívanější algoritmy napodobující chování řidičů a program, ve kterém je model vytvořen - PTV Vissim 7.0 student. Pro zkonstruování modelu bylo nutné získat data z křižovatky …viac
Abstract:
This thesis is focused on the traffic simulation and modeling of intersection in Frýdek ? Místek on the streets Frýdlantská and 28. Října. It was recommended by Municipal Council. In the introduction chapters there are described the most common used algorithms imitating the behavior of drivers and the program where the model has been created - PTV Vissim 7.0 student. To construct this model it was …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zverejniť od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedúci: RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VROBEL, Jan. Dopravní simulační studie vybrané křižovatky ve Frýdku-Místku. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Information Science / Information Systems