Theses 

Sociální zdraví a stravovací návyky v rodině – Jana KŮSTKOVÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana KŮSTKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Sociální zdraví a stravovací návyky v rodině

Social health and eating habits in the family

Anotace: Práce se zabývá sociálním zdravím a stravovacími návyky v rodině. Teoretická část vymezuje pojem zdraví a popisuje sociální determinanty z pozitivního a negativního hlediska. Charakterizuje výživu v prenatálním a postnatálním období. Dále uvádí faktory, které mohou ovlivnit stravovací návyky v rodině. Praktická část se zaměřuje na to, jakým způsobem je ovlivňován počáteční postoj matek ke zdravé výživě a stravovacím návykům v rodině, jaké změny existují v postojích ke zdravé výživě a jaký je vztah mezi sociálními determinanty zdraví a výživou v rodině. Za pomoci nestandardizovaného dotazníku se výzkumné šetření opírá o subjektivní názory matek a jejich zkušenosti v oblasti zdravé výživy.

Abstract: The work deals with social health and eating habits in the family. The theoretical part defines the concept of health and it describes social determinants from the positive and negative aspects. It characterizes nutrition in the prenatal and postnatal period. It also states the factors that may affect the eating habits of the family. The practical part focuses on how the initial attitude of mothers to healthy nutrition and eating habits in the family is influenced, what changes there are in the attitudes towards healthy eating and what is the relationship between the social determinants of health and nutrition in the family. The research is based on the subjective mothers´s opinions and their experience in the field of nutrition with the help of non-standardized questionnaire.

Klíčová slova: zdraví, determinanty zdraví, výživa, zdravý životní styl, stravovací návyky, rodina, tradice

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. phil. Hana Chyzy

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48451 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

KŮSTKOVÁ, Jana. Sociální zdraví a stravovací návyky v rodině. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:23, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz