Jana KŮSTKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Sociální zdraví a stravovací návyky v rodině

Social health and eating habits in the family
Anotace:
Práce se zabývá sociálním zdravím a stravovacími návyky v rodině. Teoretická část vymezuje pojem zdraví a popisuje sociální determinanty z pozitivního a negativního hlediska. Charakterizuje výživu v prenatálním a postnatálním období. Dále uvádí faktory, které mohou ovlivnit stravovací návyky v rodině. Praktická část se zaměřuje na to, jakým způsobem je ovlivňován počáteční postoj matek ke zdravé výživě …více
Abstract:
The work deals with social health and eating habits in the family. The theoretical part defines the concept of health and it describes social determinants from the positive and negative aspects. It characterizes nutrition in the prenatal and postnatal period. It also states the factors that may affect the eating habits of the family. The practical part focuses on how the initial attitude of mothers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Dr. phil. Hana Chyzy

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŮSTKOVÁ, Jana. Sociální zdraví a stravovací návyky v rodině. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 99xdcr 99xdcr/2
1. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
1. 4. 2017
Bulanova, L.
2. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.