Bc. Markéta Hacklová

Diplomová práce

Ověření účinnosti preventivního programu na zvládání stresu učitelů a jeho vliv na další determinanty zdraví

Evaluation of stress management preventive program for teachers and it's impact on other health determinants
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem stresu v učitelské profesi a možnostmi jeho snížení. Cílem výzkumu je ověřit účinnost pilotního programu na zvládání stresu založeného na všímavosti, který proběhl v Česku na podzim roku 2017. Výzkum si klade za cíl také poskytnout podněty k vylepšení programu tak, aby byl pro učitele co nejpřijatelnější a nejúčinnější. K tomu bylo využito kvantitativních dat získaných …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of stress in the teaching profession and the possibilities of its reduction. The aim of the research is to evaluate the efficacy of the pilot mindfulness-based preventive stress management programme, which took place in the Czech Republic in autumn 2017. The research also aims to provide suggestions for improving the programme so that it is as acceptable and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. David Havelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta