Bc. Barbara Klapalová

Diplomová práce

Vliv monetární politiky na trh nemovitostí pohledem DSGE modelu malé otevřené ekonomiky

The impact of monetary policy on real estate market using a DSGE model of small open economy
Anotace:
Cílem práce je zkoumat a popsat dopady monetární politiky na trh nemovitostí v České republice, s využitím modelu dynamické stochastické všeobecné rovnováhy. Za tímto účelem je vybrán vhodný DSGE model malé otevřené ekonomiky a čtvrtletní časové řady, které český trh s nemovitostmi popisují. V teoretické části práce je nastíněn transmisní mechanismus a jsou přiblíženy dosavadní poznatky z odborné literatury …více
Abstract:
The aim of this thesis is to explore and describe the consequences of monetary policy on real estate market in the Czech Republic, using the dynamic stochastic general equilibrium (DSGE). For this purpose, I have chosen a suitable DSGE model of a small open economy and a quarterly time series that describe the Czech real estate market. Theoretical part of the thesis outlines the transmission mechanism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel
  • Oponent: Mgr. Jakub Bechný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta