Theses 

Motivační program podniku – Ing. Eva Uličná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství

Ing. Eva Uličná

Bakalářská práce

Motivační program podniku

Motivation program of a company

Abstract: The subject of the bachelor thesis “Motivation program of a company“ is analysis of motivation program of a particular company. The theoretical part of the thesis deals with motivation in general, its relation to performance and with theories of work motivation. Attention is focused on motivational tools, motivation system and its parts. The practical part of the thesis concentrates on the motivation program of the company which is doing business in the field of grocery. The aim of the thesis is to analyse motivational tools used in this concrete company, to find out workers’ contentment with motivational factors and particular aspects of the motivation system. Recommendations for improvement of the current motivation system based on results of the questionnaire are proposed in the final part.

Abstract: Predmetom bakalárskej práce „Motivační program podniku“ je analýza motivačného systému konkrétneho podniku. Teoretická časť práce pojednáva obecne o motivácii, jej vzťahu k výkonu a o teóriách pracovnej motivácie. Pozornosť je venovaná motivačným nástrojom, motivačnému systému a jeho zložkám. V praktickej časti práce je predstavený motivačný program spoločnosti, ktorá podniká v oblasti obchodu s potravinami. Cieľom práce je zhodnotiť motivačné nástroje používané v tomto podniku, zistiť spokojnosť zamestnancov s motivačnými faktormi a vybranými aspektmi motivačného systému. Na základe výsledkov dotazníkového šetrenia sú v závere navrhnuté odporúčania k zlepšeniu motivačného programu danej spoločnosti.

Klíčová slova: Motivácia, stimulácia, motivačné faktory, výkon, spokojnosť, motivation, stimulation, motivational factors, performance, satisfaction

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:33, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz