Mgr. Ina Matiašková

Diplomová práce

Výkonová motivácia vo vzťahu k vybraným osobnostným charakteristikám v pracovnom kontexte

Achievement Motivation in Relation to Selected Personality Characteristics in Work Context
Abstract:
The main aim of our diploma thesis was to identify and examine the relationship between achievement motivation and selected personality characteristics relevant in the work context. Our research has been based on the quite broad concept of achievement motivation presented by the major school of McClelland/Atkinson/Heckhausen. This approach was compared with specific personality characteristics, while …více
Abstract:
Cieľom našej diplomovej práce bolo zistenie a preskúmanie vzťahov medzi motiváciou k výkonu a vybranými osobnostnými charakteristikami relevantnými v pracovnom kontexte. V tomto bádaní sme vychádzali z konceptu motivácie k výkonu, ktorý sme chápali ako široko poňatý pohľad dominujúcej školy McCllelanda/Atkinsona/Heckhausena. Tento koncept sme porovnávali s konkrétnymi charakteristikami osobnosti, pričom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie