Mgr. Zuzana Suchá

Bakalářská práce

Fašismus a umění

Fascism and Fine Arts
Anotace:
Tato práce se zabývala terminologií slova fašismus, jeho vznikem a dělením. Soustředíme se i na jeho druhou tvář a sice nacismus, který našel příhodnou půdu v Německu. Geograficky se tedy práce vztahuje z jedné části na německé území a určitá část textu pojednává i o Itálii, která je matkou fašismu. Časově hovoříme o období druhé světové války, která skončila roku 1945 kapitulací Německa a zároveň …více
Abstract:
In my thesis I focus on the phenomena of fascism, its word terminology, creation and subdivisions. I also dealt with its other side, that of Nazism, which found its breeding ground in Germany. Geographically, part of the thesis covers the German territory, yet the text also discusses Italy, the fatherland of fascism. In terms of time we speak about the period between Wars and the World War II, ending …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta