Theses 

1. Teoretická část:\nl{}Motiv sportu ve výtvarné fotografii\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) autorská publikace: You Will Never Walk Alone\nl{}b) volný výstavní soubor: Champions – BcA. Pavel Juřík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

BcA. Pavel Juřík

Diplomová práce

1. Teoretická část:\nl{}Motiv sportu ve výtvarné fotografii\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) autorská publikace: You Will Never Walk Alone\nl{}b) volný výstavní soubor: Champions

1. Theoretical part: The Motif of Sport in Fine Art Photography 2. Practical part: a) You Will Never Walk Alone b) Champions

Anotace: V diplomové práci se autor věnuje motivu sportu ve výtvarné fotografii. Práce představuje různé pohledy na vztah sportu, umění a fotografie i to, jakým způsobem se vzájemně ovlivňují. Druhá kapitola shrnuje vývoj motivu sportu ve výtvarném umění, což dále umožňuje zasadit sport ve fotografii do historického a uměleckého kontextu. Ve druhé části práce se autor věnuje motivu sportu ve fotografii, kde jsou kapitoly volně řazeny podle kontextuálních a žánrových souvislostí. Cílem je uceleně popsat vývoj motivu sportu ve fotografii od jejího počátku po moderní tendence se zaměřením na světové i české autory.

Abstract: In this thesis, the author focuses on the theme of sport in art photography. The thesis presents different views on the relation of sport, art and photography and the way they influence each other. The second chapter summarizes the evolution of the sport's theme in fine arts which further enables to put the theme of sport in art photography in the historical and artistic context. In the second part of the thesis, the author focuses on the theme of sport in photography and the chapters are arranged based on their contextual and genre context. The aim is to fully describe the evolution of sport in photography from the early age to the modern tendencies with foccusing on the world and Czech authors.

Klíčová slova: sport, fotografie, výtvarné umění, kult osobnosti, sportovní magazíny, reportážní fotografie, sport a propaganda, reklamní fotografie, dokumentární fotografie, Eadweard Muybridge, Jacques Henri Lartigue, Hans van der Meer, Tomáš Pospěch, Annie Leibovitz, Carlos Serrao, Neil Leifer, Mária Švarbová

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucia Fišerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45424 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Juřík, Pavel. 1. Teoretická část:\nl{}Motiv sportu ve výtvarné fotografii\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) autorská publikace: You Will Never Walk Alone\nl{}b) volný výstavní soubor: Champions. Zlín, 2017. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 09:59, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz