Tereza KNĚŽÍKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza vybraných designových drog metodou tenkovrstevné chromatografie

Analysis of selected designer drugs by Thin-Layer Chromatography
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza vybraných omamných a psychotropních látek ze skupiny tzv. designových drog metodou tenkovrstevné chromatografie. V úvodní části je stručný historický přehled drogové problematiky od přírodních látek k syntetickým designovým sloučeninám. Teoretická část je zaměřená na charakteristiku stimulačních drog, jejich účinky, rizika užívání a dále na charakteristiku syntetických …více
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of selected drugs and psychotropic substances from the group of designer drugs by method of thin layer chromatography. The first part is about historical overview of the drug problem from natural substances to synthetic designer compounds. The theoretical part is focused on the characteristics of stimulant drugs, their effects and risks of taking on the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015
Zveřejnit od: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Marie Staňková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNĚŽÍKOVÁ, Tereza. Analýza vybraných designových drog metodou tenkovrstevné chromatografie. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.