Romana BERÁNKOVÁ

Diplomová práce

Vliv vizuální intervence na výkon v testu Vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m u dětí ve věku 12 až15 let.

Influence of visual intervention on performance in the endurance Shuttle run test at a distance of 20 m in children aged 12-15 years.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem vizuální intervence na výkon v testu vytrvalostní člunkový běh na 20 m u dětí ve věku 12-15 let. Teoretické část se zabývá starším školním věkem, zejména tělesným vývojem, psychomotorickým vývojem, sociálním vývojem a volbou vhodných pohybových aktivit. Dále se v diplomové práci věnujeme vlivu motivace a vizualizace na výkon. Jsou zde charakterizovány motorické schopnosti …více
Abstract:
This diploma thesis deals with influence of the visual intervention to the performance in the test of the endurance shuttle running for 20 metres by children aged 12 -15 years. The theoretical part deals with older learners, mainly with their physical progress, the psychomotor aktivity, the social progress and with the choice of suitable motoric activities. This thesis is also devoted to the influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERÁNKOVÁ, Romana. Vliv vizuální intervence na výkon v testu Vytrvalostní člunkový běh na vzdálenost 20 m u dětí ve věku 12 až15 let.. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta