Martin PAROULEK

Bakalářská práce

Funkční zátežové vyšetření - vytrvalostní člunkový běh na 20m - ekvivalentnost testu

Purposive strain examination - Progressive endurance 20m running test - The equivalency of the test
Anotace:
Ve své práci jsem se zaměřil na ekvivalentnost dvou odlišných zátěžových testování. K vyhodnocení výsledků jsem provedl výzkum u profesionálních hráčů kopané, kteří absolvovali předem určenou laboratorní a terénní diagnostiku. Získané výsledky jsem zpracoval a vyvodil závěr. V mé práci jsem stručně shrnul historii testování a dílčí aspekty ovlivňující ekvivalentnost.
Abstract:
I have focused on equipollence of two different load tests. (different ways of load testing). To evaluate the results, the research was made at professional footballers who passed laboratory and field diagnostics. I have processed obtained data and deduced the results.I have also summed up the history of testing, individual measuring units and aspects which influence equipollence of the tests.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAROULEK, Martin. Funkční zátežové vyšetření - vytrvalostní člunkový běh na 20m - ekvivalentnost testu. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta