Václav KUPILÍK

Master's thesis

Produkty a služby bank v České republice a dohled ČNB

Products and services of banks in the Czech Republic and Czech National Bank supervision
Abstract:
Práce podává komplexní pohled fungování bank v České republice se zaměřením na bankovní produkty a služby a dozorovou funkci ČNB.
Abstract:
The work gives a comprehensive view of the functioning of banks in the Czech Republic with a focus on banking products and services and supervisory function of the ČNB.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2011
  • Supervisor: JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUPILÍK, Václav. Produkty a služby bank v České republice a dohled ČNB. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 08. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/