Václav KUPILÍK

Master's thesis

Produkty a služby bank v České republice a dohled ČNB

Products and services of banks in the Czech Republic and Czech National Bank supervision
Anotácia:
Práce podává komplexní pohled fungování bank v České republice se zaměřením na bankovní produkty a služby a dozorovou funkci ČNB.
Abstract:
The work gives a comprehensive view of the functioning of banks in the Czech Republic with a focus on banking products and services and supervisory function of the ČNB.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2011
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedúci: JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUPILÍK, Václav. Produkty a služby bank v České republice a dohled ČNB. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law