Bc. Petr Blejchař

Master's thesis

Změny v architektuře Hospodářské a měnové unie z pohledu liberálního intergovernmentalismu

Changes in the Architecture of Economic and Monetary Union from the Perspective of Liberal Intergovernmentalism
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá změnami v oblasti HMU v kontextu nově přijatých instrumentů v rámci řešení hospodářské a dluhové krize v EU. Práce popisuje proces přijímání a přijatá opatření mající za cíl zajistit stabilitu HMU a popisuje a analyzuje novou úlohu unijních institucí. Autor dovozuje, že přijatá opatření narušila institucionální rovnováhu a posilují mezivládní charakter vládnutí v EU.
Abstract:
The theses deals with changes made within EMU in the context of instruments adopted in the framework of the economic and debt crisis in the EU. This work describes the process of adopting and adopted measures aimed at ensuring the stability of the EMU and describes and analyzes the new role of EU institutions. Author concludes that the measures taken disrupt the institutional balance and strengthen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
International Territorial Studies / European Studies