Bc. Petr Blejchař

Master's thesis

Změny v architektuře Hospodářské a měnové unie z pohledu liberálního intergovernmentalismu

Changes in the Architecture of Economic and Monetary Union from the Perspective of Liberal Intergovernmentalism
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá změnami v oblasti HMU v kontextu nově přijatých instrumentů v rámci řešení hospodářské a dluhové krize v EU. Práce popisuje proces přijímání a přijatá opatření mající za cíl zajistit stabilitu HMU a popisuje a analyzuje novou úlohu unijních institucí. Autor dovozuje, že přijatá opatření narušila institucionální rovnováhu a posilují mezivládní charakter vládnutí v EU.
Abstract:
The theses deals with changes made within EMU in the context of instruments adopted in the framework of the economic and debt crisis in the EU. This work describes the process of adopting and adopted measures aimed at ensuring the stability of the EMU and describes and analyzes the new role of EU institutions. Author concludes that the measures taken disrupt the institutional balance and strengthen …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedúci: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / European Studies