Theses 

Informační systém poskytovatele dopravních služeb – Mgr. Michal Vanžura

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Michal Vanžura

Bakalářská práce

Informační systém poskytovatele dopravních služeb

Information system of a transport services provider

Anotace: Cílem této práce je vytvoření dohlížecího informačního systému poskytovatele ekologických dopravních služeb. Základním krokem je analýza požadavků na systém, ze kterých vychází následný návrh. Systém je implementován v jazyce C# formou desktopové aplikace. Součástí práce je i ověření funkčnosti pomocí testovacího programu.

Abstract: The aim of this thesis is an implementation of a monitoring information system of an ecological transport services provider. A basic step is the analysis of system requirements on which subsequent design is based. The system is implemented in C# as a desktop application. The work includes a functionality test using a test program.

Klíčová slova: informační systém, car sharing, UML, Analýza, Návrh, C#, .NET

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  • Oponent: RNDr. Radek Krejčí

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 22:52, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz