Ondřej Marek

Diplomová práce

Generating Petri Nets for Reliability Analysis of Smart Grids From UML Diagrams

Generating Petri Nets for Reliability Analysis of Smart Grids From UML Diagrams
Anotace:
Moderní technologie a infrastruktury jsou stále komplexnější a vyvstala potřeba předvídat a hodnotit jejich spolehlivost. Za tímto účelem se typicky vytvoří zjednodušený model, který je následně podroben analýze pro získání nových informací o původním systému. Tato diplomová práce popisuje účel, návrh, implementaci, použití a ověření multiplatformní počítačové aplikace, která dovoluje uživatelům modelovat …více
Abstract:
Modern technologies and infrastructures are becoming increasingly complex and the need for predicting and assessing their reliability arose. In most cases a simplified model of the examined system is created and analysed to obtain new information. This thesis documents the purpose, design, implementation, usage and verification of a multi-platform desktop application which provides its users with the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Stanislav Chren
  • Oponent: PhD Bruno Rossi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Řízení softwarových systémů a služeb / Řízení vývoje služeb

Práce na příbuzné téma