Mgr. Petra Sobotková

Bachelor's thesis

Existují mezi českými ženami hodnotově odlišné typy z hlediska očekávané konečné plodnosti?

Are there different value types among Czech women with respect to expected completed fertility
Abstract:
Tato práce se zabývá výzkumem současného populačního klimatu České republiky. Zaměřuje se zejména na hodnotovou stránku očekávaného reprodukčního chování českých žen fertilního věku. Jejím cílem je nalézt v souboru žen ve věku 20 – 40 let určité hodnotově odlišné typy žen z hlediska jejich motivů k očekávané konečné plodnosti. Výzkum má podobu sekundární analýzy datového souboru MPR 2005. V teoretické …more
Abstract:
This thesis is concerned with research of current population climate in Czech Republic. It is especially focused on value aspect of expected reproduction behaviour of Czech women of fertility age. The main purpose is to identify different value types among women between the ages of 20 and 40 with respect to their reasons for expected completed fertility in the data set. This research is designed as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2008
  • Supervisor: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií