Ing. Mgr. Lenka Karbanová

Bakalářská práce

Internetové obchodování - kontraktace a ochrana spotřebitele

Internet commerce - contracting and consumer protection
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Internetové obchodování – kontraktace a ochrana spotřebitele“ je rozbor jednotlivých fází procesu kontraktace v prostředí internetu z právního hlediska vzhledem ke zvláštnostem tohoto komunikačního prostředku a dále analýza právních nástrojů ochrany spotřebitele v průběhu kontraktačního procesu probíhajícího za použití internetu.
Abstract:
The subject of the submitted bachalor thesis: “Internet commerce – contracting and consumer protection” is to analyse the parts of the contracting process on the internet from the legal point of view with regard to the particularities of this mean of communication and to study the instruments of consumer protection during the contracting process using the internet.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia