Theses 

Internetové obchodování - kontraktace a ochrana spotřebitele – Ing. Mgr. Lenka Karbanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia

Ing. Mgr. Lenka Karbanová

Bakalářská práce

Internetové obchodování - kontraktace a ochrana spotřebitele

Internet commerce - contracting and consumer protection

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Internetové obchodování – kontraktace a ochrana spotřebitele“ je rozbor jednotlivých fází procesu kontraktace v prostředí internetu z právního hlediska vzhledem ke zvláštnostem tohoto komunikačního prostředku a dále analýza právních nástrojů ochrany spotřebitele v průběhu kontraktačního procesu probíhajícího za použití internetu.

Abstract: The subject of the submitted bachalor thesis: “Internet commerce – contracting and consumer protection” is to analyse the parts of the contracting process on the internet from the legal point of view with regard to the particularities of this mean of communication and to study the instruments of consumer protection during the contracting process using the internet.

Klíčová slova: Internet, internetové obchodování, elektronická kontraktace, distanční smlouvy, ochrana spotřebitele, internet commerce, electronic contracting, distant contracts, consumer protection

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 21:09, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz