Bc. Libor Mašlán

Bachelor's thesis

Přestupky proti občanskému soužití

The Administrative Infractions against Social Cohesion
Anotácia:
V práci na téma „přestupky proti občanskému soužití“ se zabývám základními pojmy, které se týkají jednak přestupků obecně a jednak přestupků návrhových a přestupků páchanými mezi osobami blízkými. Práce je dále zaměřena na vymezení základních pojmů správně právní odpovědnosti, správních deliktů a přestupku jako správního deliktu. Následně pojmu „návrhový přestupek“, „řízení o návrhových přestupcích …viac
Abstract:
My thesis on the offences against social cohesion deals with basic terms related to offences in general and also with the terms related to draft offences (that must be reported and proposed as offences) and offences commited among close persons. The thesis concentrates on the definition of basic terminology of administrative legal liability, administrative delinquences and the concept of „offence“ …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedúci: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta