Bc. Tomáš Basetlík

Bakalářská práce

Přestupky proti občanskému soužití

Offences against Peaceful Coexistence
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku přestupků proti občanskému soužití, jakožto jedné z kategorie nejčastěji páchaných přestupků. Vysvětluje základní pojmy, které jsou v jednotlivých ustanoveních použity. Stěžejní část je zaměřena na rozbor jednotlivých skutkových podstat přestupků proti občanskému soužití podle § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issues of offences against the civil coexistence being one of most frequently committed offences. It explains basic terminology used in particular provisions. The main part analyses the particular state of facts of offences against the civil coexistence according to Section 49, Act No. 200/1990 Coll., on offences, as subsequently amended, and outlines the boundaries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta