Bc. Lucie POTŘEBOVÁ

Diplomová práce

Využití prostředí ArcGIS pro zpracování dat leteckého \nl laserového skenování

Using ArcGIS for data processing of airborne laser scanning data
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím dat leteckého laserového skenování k tvorbě digitálního modelu terénu. Teoretická část práce je věnována principům a využití leteckého laserového skenování, filtraci naměřených dat a popisu výškopisných databází České republiky. V praktické části diplomové práce je ukázán postup tvorby digitálního modelu reliéfu a digitálního modelu povrchu z dat leteckého laserového …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the usage of aerial laser scanning data for the purpose of creating a digital terrain model. The theoretical part of the thesis is devoted to the rules, filtering and the usage of aerial laser scanning and describes hypsography databases of the Czech Republic as well. The practical part of the thesis explores the procedure of creating digital ground model and digital surface …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Fiala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POTŘEBOVÁ, Lucie. Využití prostředí ArcGIS pro zpracování dat leteckého \nl laserového skenování. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd