Bc. et Bc. Veronika Buchtová, DiS.

Master's thesis

Postoje předškolních pedagogů k dětem s problémy a poruchami emoci a chování napříč spektrem programů mateřských škol

Preschool teachers attitudes towards children with behavioral problems and behavioral and emotional disorders across a range of programs of kindergardens
Anotácia:
Diplomová práce s názvem Postoje předškolních pedagogů k dětem s problémy a poruchami emocí a chování napříč spektrem programů mateřských škol nabízí pohled na práci předškolních pedagogů s problematickými dětmi v programu běžná i alternativní mateřská škola. Vychází z osobitých názorů jednotlivců a zaměřuje se na hledání shodných aspektů, jež toto zaměstnání prakticky provázejí a stávají se tak nedílnou …viac
Abstract:
The diploma thesis Preschool teachers' attitudes towards children with behavioral problems and emotional and behavioral disorders across a range of programs of kindergartens, offer a view of the work of preschool teachers with problematic children in the program regular and alternative kindergarten. The thesis based on distinctive views of individuals and focuses on finding the same aspects that accompany …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2016
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta