Klára Chudáčiková

Bakalářská práce

Kamionová přeprava nebezpečné látky ve vybrané společnosti

Truck transport of dangerous substance in selected company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kamionovou přepravou nebezpečné látky ve vybrané společnosti, která poskytuje své služby téměř po celé Evropě. Její hlavní činností je poskytovat přepravu látek v kapalném stavu a nebezpečných látek v kapalném stavu. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy z oblasti logistiky a představuje základní účastníky, kteří se účastní procesu přepravy, jako je dopravce …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the truck transport of dangerous substances in the selected company, that provides its services almost all over Europe. Its main activity is to provide the transport of liquid substances and dangerous substances in a liquid state. The theoretical part of the thesis explains the basic concepts of logistics and represents the basic participants involved in the transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Michal Mervart
  • Oponent: Markéta Kavková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72257