Mgr. Petr Raška

Bakalářská práce

Řídicí systém vysokoteplotní tavné pece

Control system ot the high-temperature furnace
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a sestavením řídicího systému vysokoteplotní tavné pece. Nejprve je čtenář seznámen s principy odlévání metodou ztraceného vosku a PID regulačního algoritmu. Druhá část práce popisuje vlastnosti programovatelného logického automatu, který byl použit pro regulaci teploty. Na závěr jsou popsány vlastnosti nově vytvořeného systému a možnosti jeho budoucího …více
Abstract:
Bachelor thesis is dealing with analyzing, designing and assembling of the control system for high-temperature melting furnace. At first reader is informed about principles of the lost wax casting method and PID control algorithm. The second part of thesis describes characteristics of programmable logic controller, which has been used for implementation of closed loop temperature control. The conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  • Oponent: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika