Mgr. Petr Raška

Bachelor's thesis

Řídicí systém vysokoteplotní tavné pece

Control system ot the high-temperature furnace
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a sestavením řídicího systému vysokoteplotní tavné pece. Nejprve je čtenář seznámen s principy odlévání metodou ztraceného vosku a PID regulačního algoritmu. Druhá část práce popisuje vlastnosti programovatelného logického automatu, který byl použit pro regulaci teploty. Na závěr jsou popsány vlastnosti nově vytvořeného systému a možnosti jeho budoucího …more
Abstract:
Bachelor thesis is dealing with analyzing, designing and assembling of the control system for high-temperature melting furnace. At first reader is informed about principles of the lost wax casting method and PID control algorithm. The second part of thesis describes characteristics of programmable logic controller, which has been used for implementation of closed loop temperature control. The conclusion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2011
  • Supervisor: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  • Reader: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky