Romana Nehodová

Bakalářská práce

Elektronická učební pomůcka pro výuku Microsoft SQL Serveru

Lecture Notes for the Microsoft SQL Server
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření učební pomůcky pro výuku Microsoft SQL Serveru 2012. Teoretická část je zaměřena na teorii databázových systémů a aktuální edici Microsoft SQL Serveru. Praktická část se zaobírá hlavně konkrétními příkazy SQL. K oběma částem je zpracováno 14 prezentací.
Abstract:
The main aim of this paper was to create instructional materials for training of Microsoft SQL Server 2012. The theoretical part focuses on the theory of database systems and on the current release of Microsoft SQL Server. The practical part analyses particular SQL instructions. These presentations cover fourteen training weeks.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014
Zveřejnit od: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nehodová, Romana. Elektronická učební pomůcka pro výuku Microsoft SQL Serveru. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe