Bc. Viktor Jochman

Diplomová práce

Efekt kardiovaskulární rehabilitace na hodnoty indexu tuhosti tepenné stěny (Cardio-Ankle Vascular index) a hladinu cholesterolu u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční a hypercholesterolémií

Effect of cardiac rehabilitation on parameters of Cardio-Ankle Vascular index and level of cholesterol in woman with chronic ischemic heart disease and hypercholesterolemia
Anotace:
Diplomová práce je věnována vlivu kardiovaskulární rehabilitace u žen s ischemickou chorobou srdeční a hypercholesterolémií. Cílem práce bylo posoudit efekt kombinovaného ambulantního řízeného rehabili-tačního programu u skupiny pacientek, které absolvovaly kardiovasku-lární rehabilitaci ve Fakultní nemocnici u sv. Anny na Klinice tělový-chovného lékařství a rehabilitace a porovnat ho se skupinou pacientek …více
Abstract:
This master thesis deals with the importance of outpatient rehabilitati-on in woman with ischemic heart disease. The aim of the thesis was to assess the impact of a outpatient supervised rehabilitation program, which was at the Department of Sports Medicine and Rehabilitation (St. Ann´s Faculty Hospital in Brno) and compare with another group of pacients with ischemic heart disease which did not complete …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie