Mgr. Michal Kňazský

Bakalářská práce

Měření výkonnosti Java Virtual Machine

Measuring the performance of Java Virtual Machine
Abstract:
The aim of this work is to explore the tools for the Java Virtual Machine's performance measurement. The work deals with tools SPECjvm2008, SPECjbb2005 and J2DBench - analyzes their properties and functions and usage in practice. In practical part the tools are used to measure and compare the performance of multiple JVMs. There is also introduced program JVMBenchmarker, which was created as a part …více
Abstract:
Cieľom práce bolo preskúmať nástroje na meranie výkonu Java Virtual Machine. Práca sa zaoberá nástrojmi SPECjvm2008, SPECjbb2005 a J2DBench -- analyzuje ich vlastnosti a funkcie a hodnotí použitie v praxi.V praktickej časti sú nástroje použité na zmeranie a porovnanie výkonu viacerých JVM. Predstavený je program JVMBenchmarker, ktorý bol vytvorený ako súčasť práce. Slúži na automatizované spúšťanie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. P. Tišnovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika