Theses 

Rozšíření frameworku EACirc o simulátor Java bytecodu – Bc. Michal Hajas

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Bc. Michal Hajas

Bakalářská práce

Rozšíření frameworku EACirc o simulátor Java bytecodu

Extending EACirc framework with Java bytecode simulator

Abstract: This thesis presents several ways how to test randomness and introduce new tool as an alternative to tools which are mostly used for testing randomness. The primary goal of this thesis is to implement and describe simulator of Java bytecode as an extension of framework EACirc. Which means to enhance implementation of framework EACirc so that it would be possible to use instructions, which comes from a programme, that is programmed in Java language. Created implementation is tested and the results are compared to results, which was achieved by implementation without this extension

Abstract: Táto práca ukazuje rôzne možnosti ako testovať náhodnosť a predstavuje nový nástroj ako alternatívu k nástrojom, ktoré sa na testovanie náhodnosti bežné používajú. Jej cieľom je vytvoriť a popísať rozšírenie frameworku EACirc o simulátor Java bytecodu, teda upraviť jeho implementáciu tak, aby počas behu využíval inštrukcie, ktoré pochádzajú z programu, ktorý je napísaný v jazyku Java. Vytvorená implementácia je ďalej otestovaná a výsledky sú porovnané s výsledkami, ktoré dosiahla implementácia bez tohto rozšírenia.

Klíčová slova: bytecode, CRoCS, EACirc, Java virtual machine, JVM, testovanie náhodnosti, inštrukcie, štatistické testy, genetické programovanie, samovzdelávací algoritmus

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:58, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz