Bc. Michal Hajas

Bakalářská práce

Rozšíření frameworku EACirc o simulátor Java bytecodu

Extending EACirc framework with Java bytecode simulator
Abstract:
This thesis presents several ways how to test randomness and introduce new tool as an alternative to tools which are mostly used for testing randomness. The primary goal of this thesis is to implement and describe simulator of Java bytecode as an extension of framework EACirc. Which means to enhance implementation of framework EACirc so that it would be possible to use instructions, which comes from …více
Abstract:
Táto práca ukazuje rôzne možnosti ako testovať náhodnosť a predstavuje nový nástroj ako alternatívu k nástrojom, ktoré sa na testovanie náhodnosti bežné používajú. Jej cieľom je vytvoriť a popísať rozšírenie frameworku EACirc o simulátor Java bytecodu, teda upraviť jeho implementáciu tak, aby počas behu využíval inštrukcie, ktoré pochádzajú z programu, ktorý je napísaný v jazyku Java. Vytvorená implementácia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat