Mgr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Rigorózní práce

Multikriteriální hybridní evoluční algoritmy pro výběr a optimalizaci dekontaminačních technologií

Multikriteriální hybridní evoluční algoritmy pro výběr a optimalizaci dekontaminačních technologií (in czech)
Anotace:
Území zamořená vysoce toxickými látkami patří mezi velice ožehavé ekologické problémy dnešní doby. Znečištěná území mají přímý vliv na lidské zdraví a proto je nutné tato území za­bezpečit a uvést v maximální možné míře do původního stavu. Likvidace znečištěných úze­mí je komplikovaný, extrémně drahý a energeticky náročný proces. V dnešní době existuje mnoho technologií, jak dané území dekontaminovat …více
Abstract:
The polluted territories with highly toxic pollutants belong to nowadays painful ecological problems. Since they have a direct impact on the human health it is important to remove the pollution and recover the original state. Remedial process is extremely expensive and energetically demanding as well. Currently we possess a lot of the remedial technologies. Each of these technologies is highly specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 4. 2008

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma